Nowości
  • HOTEL

    Od 1 czerwca otwieramy domowy hotel dla psów.

    Jednorazowo przyjmujemy maxymalnie 5 psów, zapewniając im domowe warunki oraz stałą opiekę.

    Więcje informacji w panelu HOTEL


Dzieci Vivki i Portosa już w nowych domach !!!

Aktualności » 2021 » Dzieci Vivki i Portosa już w nowych domach !!!

Wszyscy chłopcy z miotu "H" są już u swoich rodzin :)

Chłopaki powoli wyjeżdżali od nas ale to ze względu na kwarantannę jaką większość musiała odbyć przed podróżą do swojego domu.

Oficjalnie możemy poinformować że z calej 9 trzech kawalerów pozostało w Polsce pozostali chłopcy odbyli dłuższą lub krótszą podróz aby zamieszkać - 2 kawalerów na Węgrzech, w Niemczech, we Wloszech, w Estoni oraz w Szwecji :)

Pozowdzenia dzieciaki i do zobaczenia.